Recommended For You

About the Author: Admin

4 Comments

  1. Ne nadarmo se říká…mnoho psů…zajícova smrt….svět je hříchem znetvořen -že jeden požírá druhého…hrůza ….ale Bůh nemešká se svým zaslíbením…a bude nové nebe a nová Země…a tam se tyto hrůzy odehrávat již….NEBUDOU….ámen….Halellůjah…KLH

Comments are closed.