เรื่องราวและภัยธรรมชาติทั่วโลก ( 22 มิถุนายน 2565 )

ช่องนี้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆ น่าอัศจรรย์ และเรื่องของธรรมชาติ ภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น: 1) อุทกภัย: น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน 2) วาตภัย: พายุทอร์นาโด พายุไซนร้อน ไต้ฝุ่น พายุหิมะลูกเห็บ เฮอริเคน ภัยแล้ง ภัยหนาว 3) อัคคีภัย: ไฟป่า ไฟไหม้ หมอกควัน 4) ธรณีพิบัติภัย: แผ่นดินไหว สึนามิ ดินโคลนถล่ม ภูเขาไฟระเบิด หิมะถล่ม น้ำแข็งถล่ม... Read more »

NATURAL DISASTERS this week from 6 – 12 june2021 Climate changе! disasters 2021 flood

NATURAL DISASTERS this week from 6 – 12 june2021 Climate changе! disasters 2021 flood The release features natural disasters around the world. Climate is changing, and this is very noticeable Climate Change!,... Read more »
Bitsgap-crypto-trading-bot-2
Best Fail COMPILATION of the week - NEAR DEATH and HILARIOUS

Best Fail COMPILATION of the week – NEAR DEATH and HILARIOUS

Do you want to laugh? We have got your back. This is the channel for you. We upload videos of all different kinds, but they all have one thing in common: they... Read more »

NATURAL DISASTERS from 11.06 – 17.06. 2022 сlimate changе! flood

NATURAL DISASTERS from 11.06 – 17.06. 2022 сlimate changе! flood The release features natural disasters around the world. Climate is changing, and this is very noticeable Climate Change!, that’s where the power... Read more »

Terrible floods and hail occur all over the world. Natural disasters are becoming ever unpredictable

We are preparing for seasonal cataclysms based on past experience, but now climate change makes the onset of the natural disasters so unpredictable that in the consumerist format of society we become... Read more »

Scientist who predicted Boxing Day tsunami says another disaster is coming | 60 Minutes Australia

Subscribe here: http://9Soci.al/chmP50wA97J Full Episodes: https://9now.app.link/uNP4qBkmN6 | The Next Wave (2005) If you’re like us, you probably thought the Boxing Day tsunami came out of the blue; that the giant wave, which... Read more »

เรื่องราวและภัยธรรมชาติทั่วโลก ( 12 มิถุนายน 2565 )

ช่องนี้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆ น่าอัศจรรย์ และเรื่องของธรรมชาติ ภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น: 1) อุทกภัย: น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน 2) วาตภัย: พายุทอร์นาโด พายุไซนร้อน ไต้ฝุ่น พายุหิมะลูกเห็บ เฮอริเคน ภัยแล้ง ภัยหนาว 3) อัคคีภัย: ไฟป่า ไฟไหม้ หมอกควัน 4) ธรณีพิบัติภัย: แผ่นดินไหว สึนามิ ดินโคลนถล่ม ภูเขาไฟระเบิด หิมะถล่ม น้ำแข็งถล่ม... Read more »

CATACLYSMS: JUNE 10, 2022! earthquakes, climate change, volcano, tsunami, natural disasters,news

CATACLYSMS: JUNE 10, 2022! earthquakes, climate change, volcano, tsunami, natural disasters,news Heavy rains in southern China killed at least 25 people and affected millions of residents. Economic damage from the weather amounted... Read more »

Surviving Natural Disasters! -Roblox

I’m playing Roblox and I’m surviving many natural disasters! Join me on the fun adventure as we play the awesome game 🙂 This game hosts many kids playing at the same time,... Read more »

Something terrible is happening! What eyewitnesses from around the world say? Natural Disasters 2022

JUNE 1, 2022 SICHUAN PROVINCE, CHINA A strong earthquake of 6.1 magnitudes shook southwest China. The source lay at a depth of 17 kilometers near the urban district of Ya’an. Several aftershocks... Read more »